Fysiotherapie voor IC-patiënten

Door op 21-09-2012

Naast overleving is de kwaliteit van overleving een steeds belangrijker uitkomst van de zorg voor IC-patiënten met een critical illness. Vroeg mobiliseren en activeren op de IC geeft veelbelovende resultaten. In dit artikel worden de gevolgen van bedrust, inactiviteit en critical illness voor het bewegend functioneren beschreven, en wordt ingegaan op fysiotherapeutische mogelijkheden bij IC-patiënten. Multidisciplinaire afstemming tussen de intensivist, verpleegkundige en fysiotherapeut is van belang. In het multidisciplinaire protocol staan criteria omschreven als ondersteuning voor keuzes en om de veiligheid, evaluatie en borging van de activiteiten te kunnen garanderen. Nazorg om de uitkomsten van IC-patiënten te verbeteren kan gestalte krijgen in de nazorgpoli. In deze nazorg is betrokkenheid van de revalidatiegeneeskunde gewenst. Het is raadzaam ook IC-artsen en IC-verpleegkundigen te laten participeren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs J. Sommers, M. van der Schaaf
Thema Care and cure
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 september 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 3, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel heb u inzicht in de gevolgen van een ziekenhuisopname voor het fysiek en dagelijks functioneren van de patiënt en in de fysiotherapeutische mogelijkheden bij IC-patiënten.