Feochromocytoom

Anesthesiologische bijzonderheden en perioperatieve behandeling

Door op 14-12-2010

Het feochromocytoom is een zeldzame catecholamine producerende tumor, die zich voordoet in het bijniermerg of in chroomaffiene cellen van de sympathische ganglia. De incidentie is 1-2 casus per 100.000 volwassenen/jaar. De klassieke triade van symptomen bestaat uit aanvallen van hoofdpijn, zweten en palpitaties, die allemaal met hypertensie zijn geassocieerd. Het feochromocytoom is een potentieel levensbedreigende aandoening met een hoog risico op cardiale complicaties als disritmieën, stresscardiomyopathie en ischemie, maar ook het cerebrovasculair accident (CVA) en longoedeem komen vaak voor. De initiële behandeling is symptomatisch, de definitieve behandeling is chirurgisch door middel van een laparoscopische of laparotomische adrenalectomie. Het perioperatieve management van patiënten met een feochromocytoom vereist grondige kennis van pathofysiologie, specifieke complicaties en medicamenteuze strategieën. Hierbij horen de preoperatieve α-blokkade en ruime premedicatie voor stressreductie. De inleiding vereist extra monitoring. Peroperatief dient bijzondere aandacht te worden besteed aan een voldoende diepe anesthesie, volumesubstitutie en nauwe bloeddrukcontrole. In de postoperatieve fase maken hypotensie, hypoglykemie en metabole ontregeling intensieve zorg noodzakelijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wietasch, J.K.G.
Yntema-Kalff, M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 december 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 4, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de etiologie en pathofysiologie van een feochromocytoom. U kent de perioperatieve behandelprincipes en bent op de hoogte van risico’s en mogelijke complicaties.