Fast-track orthopedie

Heup- en kniegewrichtsvervanging

Door op 15-09-2014

Fast-track orthopedie is een geslaagd voorbeeld van een behandeltraject dat er op gericht is de patiënt zo snel mogelijk te laten herstellen. Optimale informatie vooraf, een gemotiveerde patiënt, een gestroomlijnd behandelplan en een toegewijd team zijn erop gericht de patiënt zonder complicaties zo snel mogelijk te mobiliseren, zelfredzaam te laten zijn en te ontslaan zodat hij naar huis kan gaan. Daarom worden klinische aspecten geoptimaliseerd en wordt de zorg om de patiënt heen georganiseerd, waarbij de patiënt zelf meebeslist. Fast-track is een dynamisch proces dat na evaluatie van resultaten steeds opnieuw wordt geïnnoveerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kramers, C.
Snoeck, M.M.J.
Koëter, S.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 15 september 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 3, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de aspecten die de kans van slagen van een fast-track programma beïnvloeden. Electieve orthopedische ingrepen lenen zich uitstekend om te worden uitgevoerd in een behandeltraject gericht op een snel herstel. Het opzetten van zo’n traject is een organisatorische uitdaging. Aantoonbare resultaten motiveren om verder te verbeteren.