Farmacologie na bariatrische chirurgie

Invloed op de farmacokinetiek van geneesmiddelen in de anesthesiologische praktijk

Steeds meer mensen ondergaan een bariatrische ingreep. Hierdoor wordt de tractus digestivus veranderd met als doel gewichtsverlies, maar dit introduceert ook belangrijke farmacokinetische veranderingen. Ontbrekende kennis hierover kan leiden tot ernstige complicaties. Daarom is het nodig voor sommige geneesmiddelen de dosering aan te passen, geneesmiddelspiegels te monitoren of geneesmiddelen te vermijden. Postoperatief kunnen veel geneesmiddelen gestaakt worden omdat de status van comorbiditeit verbetert. Vaak wordt aangenomen dat bariatrische chirurgie leidt tot verminderde absorptie, maar van veel orale geneesmiddelen worden juist hogere piekconcentraties waargenomen, die tevens sneller optreden. Bij elke patiënt moet dus een zorgvuldige overweging gemaakt worden omtrent inzet, formulering en dosering van geneesmiddelen na bariatrische chirurgie. Het advies is terughoudend te zijn met het extrapoleren van adviezen op basis van geneesmiddeleigenschappen, omdat dit vaak onjuist is gebleken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren