Ethiek op de Intensive Care

  • 00Casuïstiek
  • 01Keuzemomenten
  • 02Beschouwing
  • 03Aanbeveling
  • 04Reacties (0)

Samenvatting


Voorafgaand aan het levenseinde van een patiënt zijn er veel belangrijke keuzemomenten die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wordt van een behandeling afgezien, dan is de wens van de patiënt leidend; idealiter wordt deze vooraf onderzocht en besproken in een ‘advance care planning’-gesprek, bij voorkeur in de eerste lijn of poliklinisch. Bij acuut vitaal bedreigde patiënten is hun wens vaak niet op tijd te achterhalen en is het oordeel van de intensivist beslissend. Prognosticeren is zeer complex; bij twijfel wordt een patiënt op de IC opgenomen voor een behandeling met vooraf vastgestelde behandeldoelen. Om gepaste zorg te kunnen leveren moeten de vertegenwoordigers van een patiënt vroeg bij behandelbeslissingen worden betrokken. Om kokervisie en disproportionele zorg te voorkomen dienen gemeten parameters kritisch geanalyseerd te worden en moet multidisciplinair overleg plaatsvinden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Savelkoul, C.
Thiel, G.J.M.W. van
Tjan, D.H.T.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 maart 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2017

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel kent u de impact van belangrijke keuzemomenten. U weet dat de wens van de patiënt leidend is indien niet verder behandeld wordt. U realiseert zich dat bij een acute vitale bedreiging deze wens vaak niet op tijd te achterhalen is en dat dan het oordeel van de intensivist beslissend is. Vanuit de gedachte dat prognosticeren zeer complex is laat u de patiënt bij twijfel op de IC opnemen voor een behandeling met vooraf vastgestelde behandeldoelen. U beseft dat gemeten parameters kritisch geanalyseerd moeten worden en onderschrijft het belang van multidisciplinair overleg.