Ernstige malaria tropica op een Nederlandse IC

Malaria is een wereldwijd veel voorkomende (tropische) ziekte, maar komt in (ontwikkelde) westerse landen zeer weinig voor. Progressie naar cerebrale malaria en ernstige malaria metmulti-orgaanfalen wordt op een hedendaagse Nederlandse IC weinig gezien. Behandeling met moderne middelen geeft goede overlevings- en herstelkansen. In dit artikel wordt een casus gepresenteerd van ernstige malaria tropica met snel progressief multi-orgaanfalen waarvoor uiteindelijk erytrocytaferese en intraveneuze behandeling met artesunaat nodig bleek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leutscher, S.A.V.,
Kant, M.
Verduin, C.M.
Thema Casuïstiek
Publicatie 16 december 2016
Editie A&I - Jaargang 8 - editie 4 - Editie 4, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel hebt u inzicht in de klinische presentatie, pathogene en moderne behandeling van ernstige malaria tropica. U kent de overwegingen om te starten met erytrocytaferese, naast reguliere antimalariatherapie.