EPO en ARA290:

Weefselprotectie en preventie van chronische pijn

Erytropoiëtine (EPO) is een hormoon en anti-inflammatoir cytokine. Als hormoon speelt het een belangrijke rol in de productie van rode bloedlichaampjes (erytropoëse). EPO wordt in de nieren aangemaakt en activeert de EPO-receptor van hematopoïetische cellen in het beenmerg. Als cytokine speelt het een rol in de bescherming van beschadigd weefsel. EPO gaat de effecten van pro-inflammatoire cytokines als TNF-a tegen, waardoor het inflammatieproces wordt beperkt en onnodige weefselschade wordt voorkomen. Omdat hoge doses EPO (die nodig zijn voor weefselprotectie) ernstige cardiovasculaire (voornamelijk trombo-embolische) bijwerkingen kunnen hebben, zijn EPO-derivaten ontwikkeld die weefselprotectief werken en deze bijwerkingen niet hebben. ARA290 is een EPO-derivaat dat op dit moment bestudeerd wordt in experimentele en klinische studies. In een proefdiermodel van neuropathische pijn blijkt dat een korte behandeling met ARA290 langdurig bescherming biedt met vermindering van allodynie en hyperalgesie. Ook in de mens wordt ARA290 bestudeerd met initieel al veelbelovende resultaten.

Klik hier voor een goede presentatie van het beeldmateriaal bij dit artikel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Swartjes, M.
Niesters, M.
Sarton, E.
Morariu, A.
Cerami, A.
Aarts, L.P.H.J.
Dahan, A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 september 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 3, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de verschillende functies die erythropoïetine heeft als hormoon (het aansturen van de erytropoëse) en als antiinflammatoir cytokine (het remmen van het inflammatieproces na weefselbeschadiging en infectie). Ook krijgt u kennis van een nieuw EPO-derivaat, ARA290, met weefselbeschermende functies maar zonder effect op de hematopoïese.