Energiebesparing op operatiekamers

Door op 04-07-2019
  • 00Inleiding
  • 01De vier P’s van infectiepreventie
  • 02Energiebesparende maatregelen
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

Met het doel de CO2-uitstoot te verminderen wordt het energieverbruik op operatiekamers (OK’s) kritisch gevolgd. Luchtbehandelingsinstallaties verzorgen verwarming, verkoeling en ventilatie van de gezuiverde lucht op de OK en zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van het energieverbruik. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden om het energieverbruik in OK’s terug te dringen. We richten ons op de transmissie van infecties aan de hand van de 4P-benadering voor infectiepreventie: pathogenen, personen, praktijk en plaats. Energiebesparende maatregelen die nu al kunnen worden genomen zijn het variëren van de binnentemperatuur in de OK op basis van de buitentemperatuur, het uitschakelen van het ventilatiesysteem ’s nachts of een betere planning van het gebruik van de operatiekamers op basis van type operatie. Een andere, wellicht meer innovatieve oplossing zou regeling van de ventilatie op basis van real-time controle van de luchtkwaliteit zijn. Dit biedt een dynamische oplossing die tegelijkertijd de hoogste bescherming biedt aan de patiënt maar ook energiebesparing mogelijk maakt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zarzycka, A.
Maassen, W.H. PDEng
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 4 juli 2019
Editie A&I - Jaargang 11 - editie 2 - Editie 2, 2019

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u een overzicht van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een verhoogd risico op postoperatieve wondinfectie. U bent dan volledig op de hoogte van de nieuwste ventilatiesystemen die momenteel in operatiekamers worden gebruikt en u begrijpt hoe ze functioneren. Bovendien kunt u verschillende energiebesparende opties noemen om operatiekamers duurzamer en energiezuiniger te maken en misschien bedenkt u nu zelf nog nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing.