Elektronische beslissingsondersteuning in de zorg

Enorme potentie, complexe implementatie

Zorgprofessionals nemen dagelijks veel beslissingen ten aanzien van de zorg voor hun patiënten. Deze dagelijkse medische besluitvorming wordt steeds moeilijker door de intrinsieke complexiteit en interacties van de aandoeningen binnen een ouder wordende bevolking. Daarnaast wordt de besluitvorming beïnvloed door andere factoren op de werkvloer, zoals wisseling in personeel, de variatie aan kennis en ervaring binnen het personeel, de hoge intensiteit van het werk en alle administratieve taken. Als laatste blijven medische data en kennis toenemen waardoor het verkrijgen van een overzicht van het patiëntdossier lastig is. Elektronische klinische beslissingsondersteunende systemen kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij het verkrijgen van dit overzicht en de dagelijkse besluitvorming, maar de invoering van deze systemen blijft achter. In dit artikel wordt ingegaan op de uitdagingen en belemmeringen die rondom de ontwikkeling en invoering van klinische beslissingsondersteunende systemen bestaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren