Elektroconvulsietherapie

Door op 13-12-2011

Patiënten die geïndiceerd zijn voor het ondergaan van een behandeling met ECT lijden meestal aan een ernstige psychiatrische en soms somatische stoornis. De impact op deze mensen van de keus voor deze route is groot en vereist een zorgvuldige begeleiding en afweging alvorens men daadwerkelijk tot deze behandeling overgaat. Kennisuitwisseling tussen de anesthesiologie en de psychiatrie en belangstelling voor elkaars vakgebied is van groot belang, zodat een juiste afweging gemaakt kan worden wat betreft indicatiestelling, medicatiegebruik en gebruik van hypnoticum gedurende de behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Griensven, J.M.Th. van
Thema Techniek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 13 december 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 4, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u hoe de elektroconvulsietherapie (ECT) is ontstaan. U weet ook bij welke ziektebeelden deze therapie kan worden toegepast en welke (relatieve) contra-indicaties er voor deze behandeling bestaan, zowel op somatisch als op medicamenteus gebied. Daarnaast hebt u kennisgenomen van de overwegingen die gemaakt moeten worden bij het kiezen van een hypnoticum bij deze specifieke behandeling.