Effectieve communicatie, de voorwaarde voor een 'ideale' maatschap of vakgroep in een ziekenhuis

Door op 21-09-2011

Het functioneren van medisch specialisten in maatschappen of vakgroepen wordt voor een groot deel bepaald door de inhoudelijke kennis. Daarnaast is het effectief communiceren van wezenlijk belang voor het handhaven en zelfs verbeteren van de kwaliteit van de groep. Een open communicatie zorgt voor een respectvolle en vertrouwde groepscultuur. Een gesloten communicatievorm binnen een groep zorgt voor wantrouwen. Aan de hand van een indeling van mensen in een van de vier persoonlijkheidstypen kan men inzien op welke manier men het beste met een individu kan communiceren. Het gedrag van de verschillende types vraagt om een andere benaderingswijze om tot een open communicatie te komen. Aan de meeste problemen binnen een maatschap of vakgroep ligt een gesloten communicatie ten grondslag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kerkkamp, H.E.M.
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 3, 2011

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u dat effectieve communicatie binnen een groep van belang is voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Effectieve communicatie is een open communicatie waarbij o.a. vertrouwen en respect voor elkaar uitgangspunten zijn voor een veilig groepsklimaat. Het onderscheiden van vier persoonlijkheidstypen verklaart waarom binnen een maatschap verschillen in gedrag voorkomen.