Een zeldzame complicatie van perioperatieve hypotensie: het ventral cord syndrome

 • 00Inleiding
 • 01Anatomie van de arteriële bloedvoorziening van het myelum
 • 02Het ventral cord syndrome
 • 03Orgaan- en weefselperfusie
 • 04Definitie van hypotensie
 • 05Hypotensie-geassocieerde complicaties
 • 06Hypotensie en het centraal zenuwstelsel
 • 07Behandeling en follow-up van patiënten met myelumischemie
 • 08Tot slot
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Perioperatieve bloeddrukregulatie is een kerntaak van de anesthesioloog. De optimale bloeddruk is voor iedere patiënt verschillend en afhankelijk van vele factoren. In voornamelijk retrospectieve studies is perioperatieve hypotensie (systolische bloeddruk (SBD) < 100 mmHg of mean arterial pressure (MAP) < 60-70 mmHg) – geassocieerd met renale en cardiale complicaties na niet-cardiochirurgische ingrepen. Over de effecten van hypotensie op het myelum is veel minder bekend, maar in caseseries worden patiënten beschreven die het ventral cord syndrome (VCS), ook a. spinalis-anteriorsyndroom genoemd, ontwikkelden als gevolg van perioperatieve hypotensieve episoden. Het VCS is zeldzaam en wordt vooral gezien bij patiënten met aortapathologie. Het wordt veroorzaakt door ischemie van het anterieure 2/3 deel van het myelum. De neurologische symptomen zijn een snel progressieve motore paralyse, een vitale sensibiliteitsstoornis en autonome disfunctie vanaf het aangedane niveau. We beschrijven een casus waarbij het VCS waarschijnlijk het gevolg is van hypoperfusie door perioperatieve hypotensie en werd gemaskeerd door het gebruik van neuraxiale analgesie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ven, W.H. van der
Janssen, S.H.V.
Touw, H.
Veenendaal, A. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 2 - Editie 2, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van de potentiële complicaties van perioperatieve hypotensie;
 • kent u de anatomie van de arteriële bloedvoorziening van het myelum;
 • bent u op de hoogte van de differentiële diagnose van myelumischemie;
 • kent u de klinische kenmerken van het ventral cord syndrome.