Een problematische VATS-Minimaze vanwege persisterend boezemfibrilleren

Een 54-jarige patiënte met persisterend boezemfibrilleren en een eerdere gefaalde katheterablatie wordt aangeboden voor VATS-Minimaze. Het blijkt onmogelijk een dubbellumentube te introduceren. Wanneer na poliklinische analyse geen bijzonderheden blijken, wordt patiënte opnieuw opgenomen. One lung ventilation (OLV) wordt nu verkregen met bronchusblokkade en de isolatie van de longvenen, linker atriale ablatielijnen en ablatie van de autonome plexus wordt verricht en perioperatief elektrofysiologisch op compleetheid gecontroleerd. De ingreep verloopt ongecompliceerd en er hebben zich gedurende 6 maanden follow-up geen recidieven van boezemfibrilleren of atriale tachycardieën voorgedaan. In deze bijdrage worden de thoracoscopische behandeling van boezemfibrilleren en de opties voor OLV bij een moeilijke luchtweg beschreven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Driessen, A.H.G.
Krul, S.P.J.
Eberl, S.
Groot, J.R. de
Thema Care and cure
Accreditatie 0,8 accreditatiepunten
Publicatie 22 juni 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 2, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van deze casus bent u op de hoogte van de hedendaagse chirurgische mogelijkheden voor de behandeling van boezemfibrilleren. U hebt inzicht in de mechanismen die frequentie- en bloeddrukwisselingen geven tijdens de ingreep. Bovendien hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van dubbellumenintubatie, bronchusblokkade en postoperatief (pijn)beleid. U overziet de mogelijke perioperatieve complicaties van VATS-PVI voor boezemfibrilleren.