Dynamische hemodynamische en microcirculatoire monitoring bij sepsis

Door op 15-09-2014

Hemodynamische monitoring is een centrale component van intensive-caregeneeskunde. Hoewel in de klinische praktijk veel gebruik wordt gemaakt van systemische hemodynamische monitoring, is het uiteindelijke doel het optimaliseren van de weefselperfusie en oxygenatie. Vooral bij patiënten met sepsis is het mogelijk dat er ondanks een adequate systemische hemodynamische status toch een inadequate microcirculatoire perfusie bestaat. Afwijkingen hiervan lijken gerelateerd te zijn aan een slechter klinisch beloop; verschillende therapeutische interventies lijken in staat een afwijkende microcirculatoire perfusie te verbeteren. Hierbij zijn met name de timing en de selectie van de juiste patiënten van belang. In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn dat naast dynamische monitoring van de systemische circulatie ook monitoring van de microcirculatie plaatsvindt voor het titreren van de optimale behandeling van de patiënt met ernstige sepsis en septische shock, op macro- en microcirculatoir niveau.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Klijn, E.
Bommel, J. van
Thema Techniek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 15 september 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 3, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van het nut van dynamische hemodynamische en microcirculatoire monitoring bij de septische patiënt, u weet hoe de relatie is tussen de micro- en de macrocirculatie, en welke therapeutische interventies onderzocht zijn om de microcirculatoire perfusie te verbeteren.