Door de ogen van patiënten en naasten

Kwaliteitsverbetering door het meten van ervaringen

Door op 11-12-2014

Voor het inzichtelijk maken, verantwoorden en verbeteren van de kwaliteit van zorg verzamelen ziekenhuizen allerlei gegevens over de feitelijk verleende zorg en de tevredenheid hierover bij diverse groepen als patiënten, samenwerkingspartners en medewerkers. Zo bepalen zij of de zorg voldoet aan de standaarden voor kwaliteit en veiligheid en vinden zij aanknopingspunten om verbeteringen door te voeren. Belangrijke input voor het vaststellen van de kwaliteit van zorg zijn ook de patiëntervaringen. In dit artikel wordt ingegaan op het belang van het meten van ervaringen van patiënten en hun naasten; bekeken wordt welke methoden bruikbaar zijn en hoe deze methoden elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Verharen, L.
Vloet, L.
Thema Care and cure
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 11 december 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 4, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u waarom het meten van ervaringen van patiënten en naasten bijdraagt aan kwaliteitsverbetering, welke meetmethoden hiervoor beschikbaar zijn, wat een Consumer Quality Index (CQI) is en wat spiegelgesprekken zijn. U begrijpt hoe door combinatie de meetmethoden elkaar kunnen versterken.