De directwerkende orale anticoagulantia (DOAC's) lijken de plaats in te gaan nemen van de vitamine-K-antagonisten (VKA's). De indicaties voor een DOAC bestaan uit boezemfibrilleren en de preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie. De DOAC's zijn onder te verdelen in de directe trombineremmer dabigatran en de factor-Xa-remmers rivaroxaban, apixaban en edoxaban.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren