Dexmedetomidine

Door op 16-03-2012

Dexmedetomidine is een selectieve α2-agonist die sinds juni 2011 in Nederland geregistreerd staat voor sedatie van volwassen IC-patiënten. Naast sedatie geeft dexmedetomidine analgesie en anxiolyse. Door het werkingsmechanisme blijven patiënten wekbaar met een verbale prikkel. Dexmedetomidine is met zijn halfwaardetijd van 2 uur geschikt voor peroperatief gebruik en procedurele sedatie. In tegenstelling tot andere sedativa geeft dexmedetomidine slechts een minimale ademhalingsdepressie. Wel versterkt het de werking van opiaten, benzodiazepines en anestheticaen daarmee ook de bijwerkingen zoals verminderde ademhalingsprikkel. Recente onderzoeken laten zien dat dexmedetomidine neuroprotectieve eigenschappen heeft. Bij kinderen wordt dexmedetomidine alleen nog off-label gebruikt, met goede resultaten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vreden,M.J.A.
Eberl, S.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 maart 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 1, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u dat dexmedetomidine een α2-receptoragonist is met een sedatieve, anxiolytische en analgesieve werking die weinig respiratoire depressie veroorzaakt. U weet via welke centrale mechanismen deze effecten bewerkstelligd worden. U bent ervan op de hoogte dat dexmedetomidine bij de sedatie van ic-patiënten (m.b.t. beademingsduur, delier, tolerantie) superieur is aan benzodiazepines. U kent de indicaties voor dexmedetomidine in het peroperatieve traject en bij procedurele sedatie. U weet dat de belangrijkste bijwerkingen bradycardie en hypotensie een continue monitoring noodzakelijk maken. Bovendien is het u bekend dat binnen de pediatrie – zij het off-label – dexmedetomidine een welkome aanvulling is op de huidige sedatiemiddelen.