De ziekenhuissector: balanceren op een evenwichtskoord

Door op 16-03-2012

De Nederlandse ziekenhuissector is te typeren als meerlagig, complex en dynamisch. De invloeden van markt, overheid, gemeenschap en professional zijn hiervoor de belangrijke factoren. De waarden en ideologieën van ieder van deze vier sferen maken dat de sector te duiden is als hybride: tegengestelde basiswaarden van ieder van deze vier sferen zijn in de ziekenhuissector geïncorporeerd. Dit komt tot uiting in de totstandkoming en effecten van beleid én in de ziekenhuisorganisatie zelf. Verder weerspiegelt deze hybriditeit zich in alle partijen die een rol hebben in de sector. Door deze hybriditeit is een eenduidige indeling van partijen in de sector lastig, maar door partijen langs de vier dominante invloedssferen te plaatsen, kan wel een overzicht worden gegeven. Tevens geeft dit inzicht in denkbare en actuele tegenstellingen waarmee de ziekenhuissector te maken heeft: zowel op beleidsmatig vlak (nationaal) als in de dagelijkse praktijk (lokaal) van het ziekenhuis zelf.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pennen, R.M.A. van der
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 maart 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 1, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kunt u aangeven langs welke lijnen de ziekenhuissector vormgegeven kan worden en welke dynamiek en complexiteit dit geeft. Tevens kunt u aangeven welke partijen een voorname rol spelen in de ziekenhuissector en vanuit welke idealen en overtuigingen zij handelen.