De ochtendoverdracht van de anesthesiologie: leerzaam of overbodig?

De ochtendoverdracht is een fenomeen dat met name bij de interne geneeskunde en de kindergeneeskunde hoog gewaardeerd wordt als leermoment voor de aios. Bij de anesthesiologie zijn er veel verschillende invullingen van de ochtend voerdracht, de ene mogeiljk zinvoller dan de andere. In de literatuur zijn diverse suggesties te vinden die de educatieve waarde van de overdracht kunnen verhogen. Het is het belangrijkst het aantal te bespreken casussen te beperken en per casus ook goed na te denken over het leerpunt dat hiermee gebracht wordt. Een veilige en open sfeer is essentieel voor een zinvolle overdracht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leong, K.
Linssen, V.D.
Keijzer-Broeders, C.
Thema Organisatie
Publicatie 16 december 2016
Editie A&I - Jaargang 8 - editie 4 - Editie 4, 2016

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van d ehuidige invulling van de overdracht en de problemen en de aandachtspunten die hierbij van belang zijn. U hebt kennisgenomen van de theoretische doelen van een overdracht en hebt suggesties die de anesthesiologische overdracht kunnen verbeteren.