De impact van de zorgsector op vervuiling in de waterketen

Door op 04-07-2019

De emissie van medicijnresten en andere medische microverontreinigingen naar het oppervlaktewater krijgt steeds meer aandacht en de verwachting is dat deze emissies in de toekomst verder zullen toenemen. Nu al constateren onderzoekers dat deze emissies ecosystemen beïnvloeden en milieuschade aanrichten. Het is daarom van belang om maatregelen te nemen die het probleem bij de bron aanpakken: deels bij de huishoudens, deels bij de ziekenhuizen. Die laatste zijn een significante puntbron van microverontreiniging die doelmatig met een zuivering bij het ziekenhuis kan worden aangepakt. Samenwerking tussen de sectoren, aangevuld met een duidelijk normstellend kader, maken het mogelijk de problemen rond medicijnen in oppervlaktewater op te lossen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Maris, M.
Tiggeloven, J.
Thema Techniek
Publicatie 4 juli 2019
Editie A&I - Jaargang 11 - editie 2 - Editie 2, 2019