De e-sigaret

Werking, populariteit en schadelijkheid

Door op 01-03-2021

De e-sigaret bestaat ongeveer vijftien jaar. In Nederland gebruikt ongeveer 1,6% van de volwassenen regelmatig de e-sigaret. Volwassen gebruikers van de e-sigaret zijn voornamelijk (ex-)rokers. Hiervan gebruikt de meerderheid zowel de tabakssigaret als e-sigaret. Van de jongeren in de leeftijd 12-16 jaar heeft 25% ooit een e-sigaret gebruikt, meer dan de 17% die wel eens een tabakssigaret rookte. Aan gebruik van de e-sigaret kleven gezondheidsrisico’s, zoals het risico op verslaving, en mogelijk een verhoging van het risico op o.a. kanker en hart- en vaatziekten, al is direct bewijs hiervoor zeer beperkt. Wel is duidelijk dat deze risico’s lager zijn dan bij de tabakssigaret. Door het korte bestaan ontbreekt epidemiologisch onderzoek naar klinische uitkomsten op lange termijn. Het gebruik van de e-sigaret bij het stoppen-met-roken staat ter discussie en wordt niet als eerste keus aanbevolen in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Behandeling tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’. Vanwege de onduidelijkheid over de omvang van schade van e-sigarettengebruik en uitgaande van het voorzorgsprincipe is de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat bij ontmoediging van het gebruik van e-sigaretten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veldhuis, K.
Croes, E.A.
Thema Intoxicatie
Publicatie 1 maart 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 1 - Editie 1, 2021