Critical illnesspolyneuropathie en -myopathie op de IC

Door op 19-03-2013

Critical illness-polyneuropathie (CIP), critical illnessmyopathie (CIM) en een combinatie daarvan zijn veelvoorkomende aandoeningen op de IC en behoren daar tot de meest voorkomende oorzaken van spierzwakte en beademings/afhankelijkheid. Klinisch neurologisch onderzoek toont vaak verlaagde of afwezige reflexen en grimasseren op pijnprikkels zonder motorische reactie van de ledematen. Met name voor de differentiële diagnostiek kan elektromyografie (EMG) worden verricht. Bij de pathofysiologie lijkt een gestoorde microcirculatie een rol te spelen. CIP en in mindere mate CIM gaan gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit en een succesvolle therapie is vooralsnog niet voorhanden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kloppenburg, R.P.
Tromp, S.C.
Thema Techniek
Accreditatie 1.25 accreditatiepunten
Publicatie 19 maart 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 1, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u dat critical illness-polyneuromyopathie (CIPM) een samenvoeging is van twee afzonderlijke maar elkaar vaak overlappende aandoeningen: critical illness-polyneuropathie (CIP) en critical illnessmyopathie (CIM). U weet ook dat CIP de meest voorkomende oorzaak is van spierzwakte op de IC. U beseft dat problemen bij het weanen een (eerste) symptoom kunnen zijn van CIP. U kent het belang van EMG-diagnostiek en weet dat de ernst van de afwijkingen op het EMG een prognostische factor is voor herstel.