COPD in relatie tot de perioperatieve omgeving

Chronisch obstructief longlijden (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van chronische morbiditeit en sterfte. In de perioperatieve periode komen postoperatieve pulmonale complicaties frequent voor. Bij patiënten met COPD is er een toegenomen risico. Het risico op postoperatieve complicaties is gerelateerd aan de aard van de ingreep, de anesthesiologische technieken en afhankelijk van patiëntgebonden factoren. Bij longchirurgische resecties is er bovendien ook nog verlies van functionerend longweefsel. Ter voorkoming van postoperatieve complicaties is het belangrijk om een goede risicoinschatting te maken en zo nodig maatregelen te treffen in niet-medicamenteuze zin, zoals stoppen met roken, fysiotherapie en vroeg mobiliseren. Daarnaast is bij patiënten met COPD medicamenteuze voorbereiding belangrijk met als doel het voorkomen van postoperatieve respiratoire problematiek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schuurbiers, O.C.J.
Dekhuijzen, P.N.R.
Thema Interview
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 1, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel heeft u een beeld gekregen van het risico op postoperatieve pulmonale complicaties toegespitst op patiënten met COPD. Door dit overzicht heeft u weet van het belang van een preoperatieve voorbereiding bij patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van postoperatieve pulmonale complicaties.