Continue monitoring van vitale parameters op de verpleegafdeling

Afwachten of instappen?

Verschillende slimme pleisters en draagbare monitoren kunnen op een niet-invasieve wijze vitale parameters meten. Continue registratie door deze wearables maakt trendvisualisatie en -analyse mogelijk om zorgprofessionals op tijd te alarmeren voor klinische achteruitgang. Het doel is niet alleen complicaties op te sporen en sterfgevallen te verminderen, maar ook om verpleegkundige werkdruk te verlichten. Ondanks de snelle evolutie van deze sensoren is de belangrijkste vraag nu: hoe valide, effectief en lokaal bruikbaar zijn deze wearables? En is eventuele aanschaf al te rechtvaardigen? Eenduidige richtlijnen over de vereisten van deze sensoren ontbreken en wetenschappelijk bewijs over de validiteit en klinische effectiviteit is nog beperkt. Recent medisch onderzoek laat echter voor het eerst zien dat de vitale parameters van deze wearables in combinatie met slimme algoritmes de ziekenhuismortaliteit en morbiditeit kunnen verminderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren