Community-acquired pneumonie op de IC

Door op 17-06-2016

Community-acquired pneumonie (CAP) is een veel voorkomende infectieziekte die in 10% leidt tot een IC-opname. Ondanks ondersteunende en antibiotische therapie is de mortaliteit bij IC-patiënten hoog. Dit review beschrijft de huidige stand van zaken omtrent epidemiologie en antibioticaresistentie van bacteriële verwekkers van CAP. Daarnaast wordt ingegaan op risicofactoren die geassocieerd zijn met specifieke pathogenen, de rol van diagnostische sneltesten bij de keuze van antibiotische therapie, de optimale empirische therapie en de antibiotische therapie als een specifiek pathogeen is geïdentificeerd. Er wordt een beschrijving gegeven van de rol van corticosteroïden in de behandeling van CAP en het beleid bij patiënten met een parapneumonische effusie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hoogerwerf, J.J.
Wiersinga, W.J.
Thema Gezondheid algemeen
Publicatie 17 juni 2016
Editie A&I - Jaargang 8 - editie - Editie 2, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u welke pathogenen meestal verantwoordelijk zijn voor community-acquired pneumonie (CAP). U kunt aan de hand van epidemiologische en/of risicofactoren nagaan of er aan specifieke pathogenen moet worden gedacht. U bent in staat om een verantwoorde keuze voor empirische therapie te maken en deze zo mogelijk te stroomlijnen aan de hand van identificatie van pathogenen. U hebt een visie ontwikkeld over het gebruik van corticosteroïden bij de behandeling van CAP.