Closed-loop-ventilatie: Innovatie in mechanische ventilatie

Door op 19-03-2010

Vernieuwing en innovatie in de gezondheidszorg zijn continue processen. Ook mechanische ventilatie vernieuwt en innoveert continu. In dit artikel beperken wij ons tot de ontwikkeling en introductie van closed-loop-ventilatie-modi en de voor- en nadelen van deze modi. In een closed-loop-gecontroleerd systeem wordt de output gecontroleerd op basis van de huidige input en de resulterende output en/of extra variabelen van het systeem. We kunnen drie verschillende closed-loop-categorieën onderscheiden: closed loop; automatisch en protocolgestuurd; automatisch, closed loop. Een ‘historisch’ voorbeeld van een closed-loop-ventilatie-modus is het zogenoemde mandatory minute volume (MMV). Adaptive support ventilation (ASV) is ontworpen om een ingesteld ademminuutvolume te garanderen met de voor de patiënt gunstigste combinatie van teugvolume en frequentie. Dit wordt bepaald door de zogeheten Otis-vergelijking. Proportional assist ventilation (PAV) is als proportional pressure support verkrijgbaar op onder andere de ventilatoren van Dräger Medical®. Het idee is dat de hoeveelheid pressure support getitreerd wordt op de behoefte van de patiënt. SmartCare® – ook bekend onder de naam NeoGanesh® – is het eerste commercieel beschikbare, geautomatiseerde systeem gericht op weanen. NAVA is de nieuwste ventilatormodus. De belangrijkste eigenschap van NAVA is dat het signaal dat door de ventilator wordt gebruikt niet een druk-flowsignaal is, maar het elektromyogram van het diafragma. Op deze manier zou de patiëntventilatorsynchronisatie vrijwel optimaal moeten zijn. Een buitengewoon interessant concept, omdat de patiënt als het ware zelf de beademing stuurt. Technisch moet het mogelijk zijn om volledig closed loop te beademen. De toekomst zal ons leren of we dat ook gaan doen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dongelmans, D.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 19 maart 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 1, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u wat closed-loop-ventilatie inhoudt. U bent op de hoogte van potentiële voordelen van dit type ventilatie. U heeft kennisgenomen van enkele voorbeelden van closed-loop-ventilatie en kunt onderscheid maken tussen deze verschillende vormen.