Candidemie en invasieve candida-infecties op de IC

Door op 20-03-2014

Candidemie of invasieve candidiasis is een ernstige infectie op de IC. Ondanks het feit dat de risicofactoren voor het verkrijgen ervan duidelijk zijn, blijft het moeilijk te voorspellen wat het optimale tijdstip is om de therapie te starten. Hiervoor worden verschillende strategieën gevolgd: profylaxe, empirische of pre-emptische therapie. Aanvangstherapie bij instabiele IC-patiënten is vrijwel altijd een echinocandine, later kan
gestroomlijnd worden naar fluconazol als het Candidaspecies daar gevoelig voor is. Er is geen plaats meer voor amfotericine B in de behandeling van candidasepsis. Candida kan zich in het bloed verspreiden naar verschillende organen en daar infectie veroorzaken. Disseminatie moet actief opgespoord worden en zo nodig langdurig worden behandeld. Centraal veneuze katheters dienen altijd gewisseld te worden bij een positieve bloedkweek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schouten, J.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0,8 accreditatiepunten
Publicatie 20 maart 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 1, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u wanneer u moet starten met antifungale behandeling bij een IC-patiënt, welk middel u moet gebruiken bij candidemie en invasieve candida-infecties op de IC, en of u de therapie moet aanpassen aan de resultaten van kweken. U hebt inzicht in de duur van de behandeling en kent de complicaties van invasieve candida-infecties.