Bijzonder resistente micro-organismen op de IC

Van MRSA tot ESBL

Door op 20-03-2014

De infectieuze problematiek op de IC kent een aantal hoofdverdachten. Bij ernstige huid- en wekedeleninfecties alsmede bij intravasculairelijn-gerelateerde infecties gaat het vaak om grampositieve bacteriën. Complexe abdominale problemen worden overwegend door gramnegatieve bacteriën veroorzaakt en ook bij andere sepsisepisoden en nosocomiale pneumoniëen zijn deze bacteriën hofleveranciers. Bij de belangrijkste grampositieve pathogeen (Staphylococcus aureus) en bij alle belangrijke gramnegatieve staven is de opkomst van resistente varianten een toenemend probleem. BRMO staat voor ‘bijzonder resistent micro-organisme’ en is een verzamelbegrip voor alle bacteriën die resistent zijn voor meerdere soorten antibiotica waarvoor zij normaal gesproken gevoelig zijn. In dit artikel worden achterliggende mechanismen, epidemiologische trends en behandelopties alsmede het belang van adequate infectiepreventiemaatregelen beschreven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vlaminckx, B.J.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 20 maart 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 1, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u van een aantal belangrijke bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s) het mechanisme van resistentie, achterliggende epidemiologische factoren en resterende behandelalternatieven. U hebt een beeld van de bijdrage van het gebruik van antimicrobiële middelen in verschillende sectoren van de humane en niet-humane geneeskunde als drijvende kracht achter resistentieontwikkeling en van het belang van infectiepreventiemaatregelen. U weet dat het voorkomen van nosocomiale infecties en transmissie van BRMO’s een elementair onderdeel is van veilige zorg in de ziekenhuizen.