Bevallen, een pijnlijke zaak?

Door op 17-09-2019
  • 00Inleiding
  • 01Epidurale pijnstilling
  • 02Spinale pijnstilling
  • 03Lachgas (Entonox, Relivopan)
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In Nederland zou ongeveer 30% van de vrouwen met een vorm van medicamenteuze pijnbehandeling bevallen, waarbij epidurale pijnstilling, remifentanil en lachgas de meest gebruikte methoden van pijnbehandeling zijn. Hoewel zowel epidurale pijnstilling als remifentanil tijdens de bevalling leiden tot een hoge maternale tevredenheid, zijn de mate van maternale tevredenheid en de verkregen pijnreductie beduidend hoger bij het gebruik van epidurale pijnstilling. Epidurale pijnstilling kan, in tegenstelling tot remifentanil, gedurende de uitdrijvingsfase gecontinueerd worden. Remifentanil is als gevolg van optredende tachyfylaxie met name geschikt voor multipara die snel ontsluiten, en primipara tijdens het laatste stuk van de ontsluiting. Alternatieve vormen van pijnstilling tijdens de bevalling zijn pethidine en lachgas. Pethidine kent wereldwijd een lange historie van gebruik tijdens de bevalling, maar leidt evenals lachgas slechts tot een beperkte pijnreductie. De keuze voor type pijnstilling is afhankelijk van individuele patiëntfactoren, indicatie, eventueel aanwezige contra-indicaties, beloop van de bevalling en voorkeur van de patiënte.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Marel, C.D. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie A&I - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u welke indicaties en contra-indicaties er zijn voor de verschillende vormen van pijnbehandeling tijdens de bevalling en welke bijwerkingen u kunt verwachten. U bent in staat de voor- en nadelen van de verschillende vormen van pijnbehandeling tijdens de bevalling te benoemen en kent de risico’s van de verschillende vormen van pijnbehandeling tijdens de bevalling. U bent in staat een afweging te maken welke vorm van pijnstilling het meest geschikt is voor uw patiënte. U kunt uw patiënte voorlichten over de verschillende vormen van pijnbehandeling tijdens de bevalling en met haar de juiste keuze maken.