Beten van gifslangen

Door op 20-06-2014

Zolang het houden van gifslangen in Nederland op legale basis mogelijk is, kunnen hulpverleners worden geconfronteerd met gifslangenbeten. Doorgaans is de betreffende slangensoort bekend, zodat verschijnselen zich laten voorspellen. Bij presentatie kunnen intoxicatiesymptomen aanwezig of volledig afwezig zijn. De dominante klinische presentaties van slangengifintoxicaties zijn neurologische symptomen met progressieve zwakte en uitval, bloedingen ten gevolge van een coagulopathie en een beeld gekenmerkt door pijn met progressieve lokale zwelling. Mengbeelden treden vaak op. Bij levensgevaar wordt gehandeld volgens het algemene ABC in acute situaties. In dit artikel wordt een gestructureerde aanpak besproken met een aantal directe maatregelen en relevante aspecten van anamnese en lichamelijk onderzoek. Vervolgens worden de indicaties en (relatieve) contra-indicaties voor het toedienen van slangenantiserum besproken, en wordt ingegaan op het beleid bij een onverhoopt ongewenst neveneffect na toediening van antiserum.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Slobbe, L.
Genderen, P.J.J. van
Thema Casuïstiek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 20 juni 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 2, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u hoe u te werk moet gaan bij de opvang van slachtoffers van gifslangenbeten. U bent op de hoogte van de direct te nemen maatregelen, u kent de relevante elementen van anamnese en lichamelijk onderzoek en u bent op de hoogte van de belangrijkste klinische intoxicatiebeelden. Tot slot kent u, naast algemene ondersteunende maatregelen, de indicaties voor het toedienen van slangenantiserum en weet u hoe dient te worden gehandeld bij het optreden van een bijwerking na toediening van antiserum.