Autotriggering op cardiogene oscillaties bij dynamische circulatie

Door op 29-07-2020

Cardiogene oscillaties zijn een bekend verschijnsel bij beademde patiënten. Wanneer het gegenereerde intrathoracale drukverschil door deze oscillaties groot is, kan tijdens pressure support ventilation autotriggering optreden. Deze autotriggering kan leiden tot hyperventilatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leutscher, S.A.V.,
Oomen, J.W.A.M.
Thema Casuïstiek
Publicatie 29 juli 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2020