Autotransfusie

Therapeutische principes, efficiëntie en risico's

Door op 21-09-2012

Perioperatieve autotransfusie betekent reïnfusie van intra- en postoperatief opgevangen bloed. Intraoperatievef reïnfusie van ongewassen bloed is risicovol als gevolg van opzuigen en bloedluchtcontact. Door beperking van het bloed-luchtcontact, laag vacuüm, centrifugatie, verwijdering van het supernatant plasma en wassen met fysiologisch zout worden de schadelijke stoffen verwijderd en neemt het aantal bijwerkingen af. Het gewassen erytrocytenconcentraat is veilig voor onbeperkt perioperatief gebruik. Optische sensoren, die vrij Hb meten in afvloeiende wasvloeistof, hebben de veiligheid nog meer vergroot. De techniek is ook geschikt voor kinderen en voor gebruik in de obstetrie. Reïnfusie van maximaal 1500 ml ongewassen drainbloed is binnen bepaalde kaders veilig, maar voor kinderen is deze techniek niet geschikt. Voor hartchirurgie is het niet meer de state of the art om een ongewassen techniek te gebruiken. Bacteriële contaminatie, oncologische chirurgie, spoelen van de wond met toxische stoffen en gebruik van lokale hemostatica zijn contra-indicaties, die onder speciale condities niet absoluut zijn. Bijwerkingen moeten gemeld worden aan TRIP.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koopman-van Gemert, A.W.M.M.
Thema Techniek
Accreditatie 1.25 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 3, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u welke autotransfusietechnieken er zijn, hoe veilig de technieken zijn en welke kwaliteitseisen er gesteld worden. U weet welke de indicatiegebieden en bijwerkingen zijn en welke contra-indicaties er gelden. U leert ook dat u aangespoord wordt bijwerkingen aan TRIP te melden.