Anticholinerge medicatie en delier

Door op 29-12-2021
 • 00Inleiding
 • 01Werkingsmechanisme
 • 02Anticholinerge scoringslijsten
 • 03Meta-analyses en systematische reviews
 • 04Delier bij opname
 • 05Delier tijdens opname of follow-up
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Geneesmiddelen met anticholinerge eigenschappen worden regelmatig voorgeschreven aan ouderen. In diverse onderzoeken is het mogelijke verband tussen het gebruik van anticholinerge medicatie en delier onderzocht, maar de resultaten zijn erg tegenstrijdig. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende methoden die in onderzoeken gebruikt worden voor het kwantificeren van anticholinerge medicatie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de huidige literatuur over de mogelijke associatie tussen anticholinerge medicatie en delier. Tot slot wordt advies gegeven over de vraag welke methode in de praktijk het best gebruikt kan worden om ouderen met een verhoogd risico op delier te identificeren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Egberts, A.
Mattace-Raso, F.U.S.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 december 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2021

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u verschillende methoden voor het kwantificeren van anticholinerge medicatie;
 • weet u met welke meetmethode(n) een associatie is gevonden met delier en met welke niet;
 • kunt u bepalen welke anticholinerge scoringslijst u zou kunnen gebruiken om ouderen met een verhoogd risico op delier te identificeren.