Anti-emetica

Door op 22-12-2017

Postoperatieve nausea and vomiting (PONV) is een belangrijk probleem in de perioperatieve zorg, dat voorkomt bij ongeveer 30% van de patiënten. Vanuit een patiëntenperspectief is met name braken een zeer ongewenste uitkomst. Daarnaast kan PONV leiden tot langere verkoevertijd, ongeplande of verlengde ziekenhuisopname, grotere verpleeglast en verhoogde morbiditeit. Een aantal interventies, zoals het vermijden van dampvormige anesthestica, multimodale analgesie met het oog op reduceren van opiaatgebruik, en gebruik van locoregionale/neuraxiale technieken kunnen de prevalentie van PONV verminderen. Daarnaast bestaat de optie tot medicamenteuze profylaxe.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mik, E.G.
Thema Poeders en pillen
Publicatie 22 december 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2017