Anesthetica en cardioprotectie

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in de westerse samenleving. Met de toenemende gemiddelde leeftijd van de chirurgische populatie zal de anesthesist meer hoogrisicopatiënten voor cardiovasculaire complicaties behandelen in de perioperatieve periode. Afgelopen jaren zijn nieuwe cardioprotectieve strategieën ontwikkeld om het risico op myocardiale ischemie in de perioperatieve periode te verkleinen. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden van cardioprotectie door anesthetica, zoals door preconditionering en postconditionering, en de bekende mechanismen erachter. De resultaten van alle tot nu toe verrichte klinische trials met preconditionering met anesthetica zullen worden besproken.

Klik hier voor de uitgebreide referentielijst bij dit artikel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hert, S.G. de
Smit, K.F.
Preckel, B.
Weber, N.C.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 mei 2009
Editie A&I - Jaargang 1 - editie - Editie 1, 2009

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u welke anesthetica mogelijk cardioprotectie induceren, bent u bekend met de termen en het onderscheid tussen vroege en late preconditionering enerzijds en postconditionering anderzijds, en bent u op de hoogte van de resultaten van klinische onderzoeken met anesthetische cardioprotectie en de effecten op de klinische uitkomstmaten.