Anesthesiologie bij de zuigeling met een pylorushypertrofie

Door op 21-09-2011

Een kind met pylorushypertrofie wordt klassiek vier-vijf weken na de geboorte gepresenteerd met recidiverend projectielbraken direct na de voeding. Echografisch onderzoek kan de diagnose pylorushypertrofie meestal bevestigen. Behandeling vindt plaats door middel van een pyloromyotomie volgens Ramstedt. Anesthesiologisch zijn preoperatief de volgende factoren van belang: correctie van een eventueel aanwezige metabole hypochloremische alkalose en hypokaliemie, correctie van eventueel aanwezige dehydratie, en de volle maag, die met een maagsonde moet worden uitgezogen. Als postoperatieve pijnstilling is lokale infiltratie van de wond met een lokaal anestheticum, in combinatie met rectale toediening van paracetamol vaak voldoende. Postoperatief moet verder 24-uurs apneumonitoring overwogen worden. Voeding kan direct postoperatief ad libitum worden hervat.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kal, J.E.
Thema Casuïstiek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 3, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de noodzakelijke anesthesiologische overwegingen bij een kind met een pylorushypertrofie. U bent op de hoogte van de pathofysiologie van de bijbehorende metabole alkalose en elektrolytafwijkingen. Daarnaast hebt u kennis van de epidemiologie, diagnostiek en behandeling van pylorushypertrofie.