Anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit; verleden en toekomst

Hoe veilig is veilig?

 • 00Inleiding
 • 01Methode
 • 02Definities
 • 03Incidenten en foutenanalyses
 • 04‘Preventable’: de voorkombaarheid van anesthesie-gerelateerde-mortaliteit en morbiditeit
 • 05ICD-10-analyses
 • 06Incidentie
 • 07Is anesthesie-gerelateerde mortaliteit (of morbiditeit) een maat voor kwaliteit of veiligheid? 
 • 08Hoe kunnen de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg beïnvloed worden door de anesthesioloog?

 • 09 Toekomst van veiligheid in de anesthesie
 • 10Conclusie
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit zijn sinds de eerste rapportages van patiënten die in de perioperatieve periode overleden sterk gedaald door de toename van veiligheidsprocedures in het perioperatieve proces. De incidentie van anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeitis lastig te bepalen. Geschat wordt dat anesthesie-gerelateerde mortaliteit tussen 1970 en 1990-2000 met een factor 10 is afgenomen; de incidentie van ernstige anesthesie-gerelateerde morbiditeit ligt tussen de 15-1872 per miljoen anesthesiologische procedures. Anesthesie-gerelateerde mortaliteit wordt veroorzaakt door respiratoire complicaties, luchtwegproblematiek, hemodynamische instabiliteit, overdosering en bijwerkingen van anesthetica; menselijke fouten dragen voor 68% bij, waarbij communicatie en apparatuur een belangrijke rol spelen. Om de anesthesiologische zorg verder te verbeteren, dient de anesthesiologische ketenzorg geoptimaliseerd te worden door maatwerk en precision and personalized care. Om menselijk falen terug te dringen zijn crew resource management en simulatietrainingen van belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rijnsoever, E. van
Martini, C.H.
Arbous, M.S.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 juni 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2017

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kunt u oorzaken noemen voor de daling van de anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit in de afgelopen vijf decennia. U begrijpt waarom anesthesie-gerelateerde mortaliteit en mortaliteit lastig te onderzoeken zijn en waarom alleen al de definitie wisselend geïnterpreteerd kan worden. U bent op de hoogte van beïnvloedbare factoren door de anesthesioloog die in de toekomst de mortaliteit en morbiditeit nog verder kunnen doen dalen.