Anesthesie bij patiënten met myasthenia gravis

  • 00Myasthenia gravis
  • 01Preoperatieve screening
  • 02Perioperatieve overwegingen
  • 03Postoperatieve complicaties
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Myasthenia gravis is een zeldzame auto-immuunziekte die overeenkomsten vertoont met het myastheen syndroom van Lambert-Eaton (LEMS). Myasthenia gravis kan leiden tot spierzwakte en acute respiratoire problemen. De behandeling bestaat voornamelijk uit immunomodulerende therapie en cholinesteraseremmers. Voor een preoperatieve anesthesiologisch inschatting is het belangrijk de ernst van de myasthenie te beoordelen. Dit kan op basis van anamnese en door preoperatief longfunctieonderzoek. Om het risico op respiratoire en pulmonale complicaties te reduceren worden bij voorkeur regionale en neuraxiale technieken toegepast. Verder dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden ten aanzien van de postoperatieve bewaking. Omdat er sprake kan zijn van een toegenomen gevoeligheid voor niet-depolariserende spierrelaxantia verdient het aanbeveling om de toediening van relaxantia zorgvuldig af te wegen. Er is bovendien sprake van een verminderde gevoeligheid voor depolariserende spierrelaxantia bij myasthenia gravis. Daarom wordt kwantitatieve monitoring van de diepte van het neuromusculaire blok aanbevolen. Diverse medicamenten kunnen exacerbatie van de myasthenie veroorzaken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Honing, M.
Helmerhorst, H.J.F.
Tannemaat, M.R.
Boon, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 april 2024
Editie A&I - Jaargang 16 - editie 2 - Editie 2, 2024

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u de pathofysiologie van myasthenia gravis en het myastheen syndroom van Lambert-Eaton;
  • weet u welke onderzoeken in de preoperatieve voorbereiding relevant zijn;
  • heeft u kennis van de perioperatieve aandachtspunten en risico’s bij myasthenia gravis;
  • bent u in staat een anesthesiologisch beleid voor patiënten met myasthenia gravis op te stellen, met aandacht voor de postoperatieve bewaking.