Anesthesie bij patiënt met stenose in arteria carotis

Door op 21-09-2010

De invasieve behandeling van een carotisstenose, chirurgisch of via een percutane stenting procedure, kan gepaard gaan met ernstige morbiditeit en zelfs mortaliteit. Dit kan gerelateerd zijn aan de ingreep in de vorm van een CVA of aan comorbiditeit in de vorm van een myocardinfarct. De anesthesiologische zorg rondom deze procedures is met name gericht op handhaving van een adequate cerebrale en myocardiale weefseloxygenatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van invasieve en noninvasieve monitoring.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jap-A-Joe, H.K.
Snijdelaar, D.G.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 3, 2010

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel kunt u de behandelopties aangeven voor de patiënt met een stenose in de arteria carotis (carotisstenose). Op basis van de kennis over de belangrijkste periprocedurele problemen kunt u een optimaal anesthesiologisch beleid voor de invasieve behandeling van de carotisstenose opstellen. U bent bekend met de verschillende technieken om de cerebrale perfusie te bewaken.