Algehele en locoregionale anesthesie

Door op 10-12-2015

Dat een klein teugvolume bij patiënten met acute longschade beschermt tegen extra schade door mechanische ventilatie is al meer dan een decennium lang een geaccepteerd concept. Bij ‘lung-protective ventilation’ (LPV) wordt het teugvolume beperkt tot maximaal 6 ml/kg lichaamsgewicht. Of LPV ook beschermend werkt tegen potentiële negatieve effecten van positieve drukbeademing bij gezonde personen is echter veel minder duidelijk. Uit een retrospectieve analyse van prospectief verzamelde data van bijna 70.000 patiënten die niet-cardiale chirurgie ondergingen, blijkt dat dit wel degelijk het geval zou kunnen zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mik, E.G.
Thema Jaaroverzicht
Publicatie 10 december 2015
Editie A&I - Jaargang 7 - editie - Editie 4, 2015