Albumine: De stand van zaken

Door op 28-03-2011

Zodra wordt gesproken over de resuscitatie komt het toedienen van vocht ter sprake. Het maken van de juiste keuze van de infusievloeistof, kristalloïd of colloïd, is niet gemakkelijk te onderbouwen als gevolg van tegenstrijdige onderzoeksresultaten en het ontbreken van voldoende onderzoeken van hoge kwaliteit. Van de colloïden werd humaan albumine in de jaren negentig geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. Recentere studies tonen mogelijke gunstige effecten met verlaagde mortaliteit bij specifieke patiëntengroepen tijdens de resuscitatie. Albumine is het belangrijkste eiwit voor de mens; het is verantwoordelijk voor colloïd-osmotische druk en transport van diverse gebonden endogene stoffen en geneesmiddelen. Verder heeft het eiwit eigenschappen als scavenger van vrije zuurstofradicalen en worden er anticoagulerende en antitrombotische effecten aan toegekend. In dit artikel wordt een beknopte bespreking gegeven van structuur en functies van albumine en van de meest recente onderzoeken naar de toepassingsgebieden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bruins, P.
Meer, B.J.M. van der
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 28 maart 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 1, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van structuur en functie van albumine. Een van de belangrijke pijlers bij de behandeling van bijvoorbeeld de septische patiënt is naast bestrijden van de verwekker met antibiotica het toedienen van vocht. U neemt kennis van nieuwe inzichten met betrekking tot de controversiële toediening van albumine aan de kritisch zieke patiënt.