Acuut-op-chronisch leverfalen

Definitie, kenmerken, behandeling

Door op 14-03-2017

Acuut-op-chronisch leverfalen (ACLF) is de acute snelle verslechtering van de leverfunctie en ontstaan van orgaanfalen bij patiënten met levercirrose en is meestal gerelateerd aan een uitlokkend moment. Het orgaanfalen is mogelijk reversibel mits vroegtijdig herkend en maximaal proactief behandeld. De behandeling van deze patiënten vereist meestal IC-opname en is gericht op behandeling van het uitlokkend moment en ondersteuning van het orgaanfalen om klinische verslechtering door complicaties te voorkomen. Het beloop van ACLF op individueel niveau is moeilijk te voorspellen; daarom wordt geadviseerd na 3-7 dagen de kans op herstel te evalueren. Overbrugging naar levertransplantatie bij persisterend orgaanfalen is slechts bij een zeer selecte groep patiënten haalbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Haan, J.E. de
Thema Hoofdartikel
Publicatie 14 maart 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2017