Acuut coronair syndroom na electieve laparoscopische cholecystectomie

Wel of geen cardiologische interventie met bloedingsrisico?

Door op 29-07-2020

Een perioperatief myocardinfarct (PMI) is een ernstige, maar vaak onontdekte complicatie na niet-cardiale chirurgie. Dit komt omdat de presentatie van PMI anders is dan die van een klassiek acuut coronair syndroom. Vaak blijft PMI onopgemerkt bij niet-symptomatische patiënten en komt het alleen naar voren bij troponinebepalingen. In deze casus gaan we in op het postoperatieve myocardinfarct met ST-elevatie. Omdat de uitkomst met het verstrijken van de tijd slechter wordt, is het belangrijk om zo snel mogelijk de diagnose te stellen en zo mogelijk te handelen. Momenteel geschiedt diagnostiek aan de hand van klinische verschijnselen, ECG, troponinebepaling en echocardiografie. Maar het is niet bij alle ingrepen en comorbiditeit mogelijk om therapeutische doseringen anticoagulantia en antitrombotica te geven. Op deze momenten is het van belang dat er in multidisciplinair overleg snel een beslissing wordt genomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Duin, W.J.LE. van
Thema Casuïstiek
Publicatie 29 juli 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2020