Acute ziekte en chronische nierinsufficiëntie

Door op 29-06-2013

Het aantal patiënten met chronische nierfunctiestoornissen neemt toe. De behandeling van deze groep patiënten vraagt kennis van fysiologische veranderingen om zo de grote kans op mortaliteit en morbiditeit te verminderen. Vooral de behandeling van patiënten met terminale nierinsufficiëntie en chronische dialysepatiënten dient met kennis en voorzichtigheid te geschieden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Meinders, A.J.
Bruins, P.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de problematiek rondom patiënten met preterminale/chronische nierinsufficiëntie, die een operatie ondergaan en eventueel postoperatief op de IC worden opgenomen. Aan de orde komen de definitie van nierfunctiestoornissen, de acute noodzaak van niervervangende therapie ter behandeling van longoedeem, hyperkaliëmie en acidose, alsmede de invloed van diverse behandelmethoden op de uiteindelijke overleving.