Acute nierschade na cardiochirurgie

Door op 01-03-2020
  • 00Inleiding
  • 01Definitie van postoperatief nierfalen/acute nierschade (AKI)
  • 02Pathofysiologie
  • 03Risicofactoren
  • 04Biomarkers
  • 05Preventie en behandeling
  • 06CPB-strategie
  • 07Conclusie
  • 08Reacties (0)

Samenvatting

Acute nierfunctiestoornissen zijn een veel voorkomende complicatie na hartchirurgie. Ze dragen bij tot hogere mortaliteit en morbiditeit. Pathofysiologisch leiden verschillende mechanismen tot ischemie in de nier waardoor uiteindelijk verlies van functionele niermassa optreedt. Hierdoor nemen de klaring en de diurese af. Een creatininestijging of langdurige oligurie zijn momenteel de hoekstenen van de definitie voor acute nierschade, al treden deze symptomen pas enkele dagen na het nefrologische stressmoment op. Biomarkers zouden het ontstaan van nierschade eerder kunnen aantonen, vooral als het risico verhoogd is. Het is dan ook van belang om hoogrisicopatiënten te herkennen, zoals patiënten met pre-existente nierfunctiestoornissen, insulineafhankelijke diabetes mellitus en spoedchirurgie. Een vroegtijdig begin met preventieve maatregelen kan mogelijk verdere schade voorkomen. Voor AKI lijkt geen enkelvoudige behandelstrategie mogelijk, maar misschien kan een pakket aan individueel toegesneden maatregelen de uitkomst van AKI verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Abou Habaga, I.
Bruins, P.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2020

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de risicofactoren voor en de incidentie van perioperatief nierfalen rondom anesthesie bij cardiochirurgische operaties en weet u welke mogelijkheden er zijn om het risico te verminderen. U hebt inzicht in de pathofysiologie van perioperatief nierfalen en weet dat veranderingen in hemodynamiek een belangrijke factor kunnen zijn en dat adequate monitoring noodzakelijk is. Indien nierfalen is opgetreden kent u de mogelijkheden om dit te behandelen.