Acute hypoxie

Fysiologie en pathofysiologie

Door op 27-09-2013

Bij een luchtwegobstructie ontstaat er hypoxie. De resulterende saturatiedaling blijkt niet lineair te verlopen, maar wordt bepaald door de exponentiële daling van de alveolaire-capillaire zuurstofconcentratiegradiënt en de sigmoïdale vorm van de zuurstofdissociatiecurve. Dit heeft klinische consequenties. Vanwege het belang van zuurstof voor het overleven zijn er gespecialiseerde chemosensoren waarbij activatie een geïntegreerde cardiorespiratoire respons met zich brengt die gericht is op het zo lang mogelijk optimaliseren van de oxygenatie. Hoe het waarnemen van de zuurstofspanning op celniveau werkt is nog niet helemaal opgehelderd; het lijkt zich op mitochondriaal niveau af te spelen. Op celniveau kunnen de effecten van hypoxie lang reversibel blijven, maar uiteindelijk leiden ze via necrose en apoptose tot celdood. Hersenen blijken extreem gevoelig voor hypoxie; het hart lijkt zichzelf gedurende enige tijd enigermate te kunnen beschermen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heijnen, B.G.A.D.H.
Thema Casuïstiek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 27 september 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 3, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel heeft u kennis van het verloop van acuut ontstane hypoxie, de bijbehorende cardiorespiratoire respons, de effecten van acute hypoxie op celniveau en het effect van acute hypoxie op de vitale organen.