Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen. A&I is geaccrediteerd door:

  • de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA);
  • de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC);
  • En verder door: NIV, NVvH, NVR, NVKG, NVvC, NVN.

Met ingang van 2014 gelden er nieuwe regels voor de toetsing van A&I, klik hier voor meer informatie.