Tenthof, G.

Platform RIT / Kwartiermaker Gelderse Vallei (AGV) en Gooi.

Met de komst van de NOAC’s heeft Gijs Tenthof de dienstverlening ontwikkeld voor de antistollingszorg. Hij heeft in zeven regio’s op procesniveau gewerkt aan de ontwikkeling van RTA’s NOAC’s. Vanaf 2015 is hij onafhankelijk kwartiermaker in de Gelderse Vallei en sinds eind 2017 ook in het Gooi. Hij heeft de opgebouwde kennis gedeeld met stakeholders (o.a. zorgverzekeraars). Gijs heeft voor het AGV (Antistollingscentrum Gelderse Vallei) samen met Menzis gewerkt aan een Business Case. Daarnaast heeft hij het AGV symposium ‘AGV voorbeeldcasus’ georganiseerd (2017) om kennis te delen en meegewerkt aan regionaal digitaal antistollingsprotocol. De aanpak van Gooi was anders dan Gelderse Vallei: andere spelers, andere belangen maar ook ander gevoel van urgentie. In 2018 publiceerde hij in Kwaliteit in Zorg een publicatie met zijn ervaringen over het AGV. Op de website van Gijs Tenthof kunt u meer lezen over zijn visie: https://rit.nu/?page_id=95

Terug naar het evenement