Dr. M. (Marieke) Kruip

internist - hematoloog

Marieke Kruip, MD, PhD, behaalde haar medische graad aan de Universiteit van Maastricht in 1996. Ze behaalde haar doctoraat op klinische studies over de diagnose van longembolie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze werd opgeleid als hematoloog aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam, waar ze momenteel staflid is en betrokken is bij de behandeling van patiënten met bloedings- en trombotische aandoeningen. Sinds 2009 is zij medisch coördinator van de polikliniek. Zij is hoofdonderzoeker van verschillende onderzoeken naar hemostase en trombose. Haar onderzoeksprogramma bestaat uit erfelijke bloedingsstoornissen, met name milde hemofilie A en behandeling met desmopressine, alleen of in combinatie met stollingsfactorconcentraten (DAVID-onderzoeken). Het Crescendo-onderzoek evalueert onverklaarbare bloedingen. Zij is lid van de stuurgroep van verschillende (inter)nationale onderzoeken naar trombotische of erfelijke bloedingsstoornissen, zoals het Insight-RISE consortium en Thrombocytopathia in Nederland (TIN). Daarnaast is ze sinds 2016 medisch directeur van de trombosedienst van STAR-SHL in Rotterdam en voert ze daar studies uit om de behandeling en zorg voor patiënten die met vitamine K-antagonisten worden behandeld te optimaliseren. In 2018 is zij bestuurslid geworden van de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Haemostasis en verantwoordelijk voor het trainingsprogramma van PhD studenten. Dr. Kruip is (co-)auteur van 90 wetenschappelijke publicaties die zijn opgenomen in PubMed. Bovendien heeft ze bijgedragen aan Nederlandse behandelingsrichtlijnen over hemofilie en de ziekte van von Willebrand en veneuze trombose.

Terug naar het evenement