C.H. (Cecile) Kicken MSc

anesthesioloog i.o. en promovendus

Cécile Kicken is werkzaam als arts-assistent anesthesiologie bij Maastricht University Medical Center. Zij begon in november 2014 aan een promotietraject onder begeleiding van Prof. dr. W. Buhre , dr. M. Lancé (afdeling anesthesiologie) en dr. B. de Laat (Maastricht University, afdeling Biochemie). Het onderwerp van haar onderzoek is “De invloed van fysiologische extremen op trombinegeneratie en trombocytenactivatie”. Zowel hypoxie als fysieke inspanning hebben een protrombotisch effect op gezonde vrijwilligers. Door deze effecten te bestuderen met behulp van innovatieve assays, hoopt zij te achterhalen waarom hypoxische en fysiek gestresste patiënten (zoals bij sepsis en ARDS) trombotische complicaties krijgen.

Terug naar het evenement